WorldWide

We are bringing you the latest news from our community and the fresh topics on entrepreneurship, start-ups, scale-ups, creative industries, technology, science, innovation and industry developments. Enjoy your reading!

Startup Ohrid

LATEST NEWS

Иван Спасески и Миле Шошевски ги електрифицираат охридските кајчиња и развиваат иновација за електрични сурф и СУП даски

Заштитата на Охридското Езеро, но и сите води генерално, со обезбедување на одрживо пловење по нив во електрифицирани пловни објекти е идејата на која работат иноваторите Иван Спасески и Миле Шошевски. Замената на класичните мотори со внатрешно согорување и искористување на енергијата од сонцето е еколошки, но и економски одржлив модел, што ќе се развива во Македонија.

Спасески и Шошевски развиваат концепт за електрификација на кајчињата и бродовите што треба да обезбеди подобрување на квалитетот на животната средина и заштеда на енергија, но нудат и уште една новина, а тоа се електричните сурф и СУП даски, како еколошка опција за дополнување на туристичката понуда. 

Новинар – Сања Наумовска

Иван и Миле, работите на проект за електрификација на пловни објекти, кажете ни повеќе детали.

Идејата на овој проект е воведување концепт понуда за одржлив систем за поддршка на електрични пловни возила. Основа на системот за поддршка на електрични пловни возила е замена на постојните мотори на кои работаат пловните возила (кајче, брод, катамаран и сл.) со електричен мотор -пропулзија. Системот за поддршка се состои од понуда за надградба во електричен погон заедно со изградба на точки за напојување, поставени на оптимални растојанија во делокругот на движење на пловните возила. На овие точки ќе бидат поставени фотоволтаични станици за полнење, а притоа секој корисник ќе има два или повеќе сетови на батерии така што додека едниот сет е во употреба, другиот се полни.

Концепт понудата е воведување нов начин на функционирање кој нуди подобрување на квалитетот на животната средина од повеќе аспекти, заштеда кај сопствениците на пловните објекти и унапредување на моменталниот систем на работа.

Како новитет заедно со концепт понудата, е воведување на електрични сурф и СУП даски како додаток на постојните рекреативни активности со цел правилно искористување на природните езерски убавини и градење на по еколошка животна средина од една страна, а од друга зголемување на туристичката понуда на еден од нашите најпознати туристички дестинации – градот Охрид.

Моменталната состојба на батериската техниката има добро, но ограничувачко дејство во подолготрајна употреба, кое делува на радиусот и времето на користење на возилото. Од друга страна, типот на надополнување директно влијае врз квалитетот и долготрајноста на батериите, што исто така бара време. Ако се воведе систем на надополнување на два или повеќе сетови на батерии, така што едниот сет е во употреба, а другите се полнат, возилото ќе може да го продолжи своето дејство со краток прекин. Системот првично ќе биде наменет за туристичките и рекреативни кајчиња во Охрид, каде што своите мотори на внатрешно согорување ќе бидат заменети или надополнети со електричен погон, а притоа опслужени со батерии според потребите без да има чекање за полнење. Втората цел е изработка на интерно развиен електричен погон, што покрај понудата на познати производители, ќе се нуди на крајниот корисник.

Кога започна проектот и во која фаза на развојот е во моментот?

Идејата за овој проект преставува комбинација од претходно искуство во изработка на електрично возило – електричен картинг, анализа на ситуацијата со пловната флота во Охрид, како и анализа на глобалните пазарните можности на ново настанатата индустрија за конверзија на возила во електрични. Со поддршка од ФИТР, преку повикот Стартапувај 3, почнавме како тим и преминавме во стартап.

Засега оваа индустрија е со доминантен сегмент на DIY (Do It Yourself- направи сам), особено во делот на спортско-рекреативни возила како што се скирол, скутери, двоседи, SUP-даски, windsurf даски  и особено e-foil даски. Се забележува продор и во индустријата на чамци, глисери и хидро-глисери. Засега тоа е на ниво на додатоци за самостојни конверзии и мал дел со целосни производи, но со скапа понуда. Односот на цената со концепт Направи-Сам и готов производ е помеѓу 6 и 10 пати со што создава големи пазарни можности. Од друга страна, пазарот поточно потенцијалите на пазарот постојат соодветно на прифатеноста и побарувачката од клиентите. Општествената и социјалната свесност за подобноста од електрификација е на завидно ниво, но сепак тоа не е доволно да ја зголеми прифатеноста. Тука е и целта на овој проект, создавање на свесност за прифаќање преку систем кој ќе го подржи тоа. Спомнатата индустрија има свои предизвици, но најголем е напојувањето, поточно батериите.

Претходната сезона (лето 2023) направивме и тестиравме конверзија на обична surf даска и чамец на сопствено развиен електричен погон со команди кои ќе се користат за презентација, за изнајмување и подоцна како производ за интернационален пазар. Истиот развиен електричен погон, ќе се понудува како адаптер –погон за SUP даски за веслање, кои во последните години имаат голем наплив на пазарот.

Имавме чест електричниот чамец да го презентираме на висока дипломатска делегација од Р. Германија во август 2023, на кратка рута по Охридското езеро.

Иван Спасески

Иван Спасески

Објаснете ни како треба да изгледа едно вакво пловило?

Симплифицирано, кај секое пловило погонот е составен од пропулзија и извор на енергија. Ако за пример ги земеме чамците, пропулзијата е од погонски елемент мотори со внатрешно согорување приклучен на механизам со елиса или турбина, додека изворот на енергија е од горивото кое е сместено во резервоарот. Сличен систем е кај електричниот погон, каде пропулзијата е електромотор со елиса или турбина. Може да е директно поврзан на оската на електромотор или индиректно преку преносен механизам. Изворот на енергија е од батерии кои се контролираат преку соодветен електричен уред.

Нашиот систем е сличен со тоа што преправивме еден мотор со внатрешно согорување за кајче, познатата „пента“ или Томос пет-ка. Го извадивме моторот и на истата рамка ги сместивме командите, контролерот и електромоторот со елисата. Притоа батериите беа сместени во посебен контејнер со специјални приклучоци. Целта ваквата пренамена, освен поедноставена припрема, беше да влијаеме на демографскиот менталитет за прифаќање на ваквата технологија и предностите кои ги носи со себе.

Како треба да функционира целиот систем, колку и каква инфраструктура е потребна да се направи?

Нашата идеја е воведување и промоција на електрични пловни возила преку циркуларен систем на полнење на батериските системи во комбинација со фотоволтаици и регуларно напојување. Да, за тоа треба инфраструктура од полначи, стратегиски поставени на одредени места на Охридското крајбрежје и достап на електрична мрежа до нив. Тоа пред се го гледаме како остварување на стратегиска соработка со Општина Охрид, како еден вид на јавно приватно партнерство. Дополнително, како поддршка, се планира и мобилен ФВ полнач во обликот на подвижно кафуле поставено на самоносечки трицикл шанк кој би циркулирал на охридска ривиера. Имаме изградено демо станица со капацитет од 3kW за презентација и тестирање на нашите системи, а наскоро и мобилниот полнач ќе биде готов.

Кои се целите кои сакате да ги постигнете со оваа иновација? Дали само еколошки или има и економски предности?

Како инженери и двајцата не погоди ситуацијата со издувните гасови, а и севкупно состојбата на водите во Охридското езеро. Ако се има предвид, дека издувните гасови на моторите на кајчиња доминатно се испуштаат директно во водата на езерото, на тоа ако се додаде дека многу од нив се двотактни мотори со внатрешно согорување, се соочуваме со сериозно загадување. Тоа беше иницијалниот мотив, да смениме нешто околу тоа.

Иако има елемент на промоција и подобрување на прифаќање на еколошки решенија од популацијата, секако дека гледаме економски предности.  Претходно спомнавме дека целта ни е воведување на наши решенија кои за сега се со фокус кон рекреативни пловни возила.

Кои се предизвиците со кои се соочувате во постигнувањето на целта и реализацијата на овие пловила?

Имаше доста предизвици, како технички, така и со поддршката од ФИТР. Најголем проблем беше достапот до квалитетни батериски системи, со кои можеме да гарантираме одредени пловни карактеристики на системите кои ги нудиме. Веќе имаме остварено сериозни деловни контакти со неколку производители, соодветно ќе може да градиме посигурни производствени капацитети. Од друга страна увидовме и нови потенцијали за насоки на развој.

Работите на електрифицирана суп даска. Кажете ни до каде е развојот?

СУП даската, поточно адаптерот со пропулзија е веќе готов и ова лето ќе биде достапен на Охридско езеро. Веќе разгледуваме локална соработка со фирма која нуди СУП услуги. Најпрвин тие ќе може да ги тестираат и соодветно да ги воведат како дел од нивната понуда. Минатата година ги финализиравме сите елементи, а тест СУП и тест сурф даска беа пробани на езерски и морски води. За сега имаме, околу 4 до 4,5 часа електрична пропулзија, а ова лето планираме да го зголемиме тој капацитет за 50%.

Дали размислувате или работите на комерцијализација на електричните пловила? Колку тоа е изводливо во македонски услови?

Уште на самиот почеток имавме намера за комерцијализација, секако како што ги развивавме и добиените искуства ни дадоа јасни насоки за тоа што да развиваме. Покрај претходно кажаното предизвици имало и ќе има, од досегашно искуство убедени сме дека има услови и капацитети за производство во Македонија. Како и кај другите индустрии, човечки и финансиски ресурси се најголемите предизвици.

Кои ви се таргет-пазарите?

Како наша целна група ги сметаме сите спортско-рекреативни корисници на пловни објекти (сурфери, кајакари, суп-корисници), Регистрираните лица кои вршат туристички превоз со чамец, и сите сопственици на чамци. Може да издвоиме тука, не само на Охридско Езеро, целиме да се прошириме и на другите водни површини кои располагаат со некаков вид на превоз или рекреација со пловни објекти во нашата држава. Имаме направено иницијални контакти со фирми од Швајцарија и Италија. Но, прво да се „докажеме“ на домашен терен.

Какви се вашите планови за во иднина?

Првична цел е да го „зазелениме“ Охридското езеро со сите уреди и производи кои ги планираме и да продолжиме глобално. Понатака, имаме намера да развиеме нов модел на даска со хидро крила (e-foil) и негова варијација како нов вид рекреативно пловило.

Веста и текстот се превземени од порталот Inovativnost.mk .

Monument of the Future

On Friday, May 24th, Sefidanis launched his latest innovation titled “Monument of the Future”. The futuristic three-meter smart totem was displayed in the atrium of the University St. Paul the Apostle, where numerous visitors from the country and abroad had the opportunity to get acquainted with the unique installation. In a black glass prism that symbolizes the space-time continuum, a cosmonaut is trapped in the natural dimensions of a human being, which represents a traveler from the future and with the help of artificial intelligence can make predictions in order to warn us about the challenges of tomorrow. The user interface patented by Sefidanis enables direct communication with the hybrid through speech synthesis and recognition, as well reflects the entire environment in the virtual scene through numerous sensors installed on the smart monument. 

On the occasion of the national holiday, the astronaut from the future on a holographic parchment brought the Glagolitic script of the Holy Brothers Cyril and Methodius, as a hope that modern information technologies can preserve and transmit to next generations our cultural and spiritual heritage.

The project was supported by FITR, the Innovation and Technological Development Fund within the call “Startup-5”, and it was implemented by the team at Sefidanis Research and Development from Ohrid, whose founder and manager is Prof. Dr. Anis Sefidanis from the Faculty of Machine Intelligence and Robotics at our university.

This article originally appeared on UIST.

Source: University of Information Science and Technology “St. Paul the Apostle” – Ohrid

technology

Иван Спасески и Миле Шошевски ги електрифицираат охридските кајчиња и развиваат иновација за електрични сурф и СУП даски

Заштитата на Охридското Езеро, но и сите води генерално, со обезбедување на одрживо пловење по нив во електрифицирани пловни објекти е идејата на која работат иноваторите Иван Спасески и Миле Шошевски. Замената на класичните мотори со внатрешно согорување и искористување на енергијата од сонцето е еколошки, но и економски одржлив модел, што ќе се развива во Македонија.

Спасески и Шошевски развиваат концепт за електрификација на кајчињата и бродовите што треба да обезбеди подобрување на квалитетот на животната средина и заштеда на енергија, но нудат и уште една новина, а тоа се електричните сурф и СУП даски, како еколошка опција за дополнување на туристичката понуда. 

Новинар – Сања Наумовска

Иван и Миле, работите на проект за електрификација на пловни објекти, кажете ни повеќе детали.

Идејата на овој проект е воведување концепт понуда за одржлив систем за поддршка на електрични пловни возила. Основа на системот за поддршка на електрични пловни возила е замена на постојните мотори на кои работаат пловните возила (кајче, брод, катамаран и сл.) со електричен мотор -пропулзија. Системот за поддршка се состои од понуда за надградба во електричен погон заедно со изградба на точки за напојување, поставени на оптимални растојанија во делокругот на движење на пловните возила. На овие точки ќе бидат поставени фотоволтаични станици за полнење, а притоа секој корисник ќе има два или повеќе сетови на батерии така што додека едниот сет е во употреба, другиот се полни.

Концепт понудата е воведување нов начин на функционирање кој нуди подобрување на квалитетот на животната средина од повеќе аспекти, заштеда кај сопствениците на пловните објекти и унапредување на моменталниот систем на работа.

Како новитет заедно со концепт понудата, е воведување на електрични сурф и СУП даски како додаток на постојните рекреативни активности со цел правилно искористување на природните езерски убавини и градење на по еколошка животна средина од една страна, а од друга зголемување на туристичката понуда на еден од нашите најпознати туристички дестинации – градот Охрид.

Моменталната состојба на батериската техниката има добро, но ограничувачко дејство во подолготрајна употреба, кое делува на радиусот и времето на користење на возилото. Од друга страна, типот на надополнување директно влијае врз квалитетот и долготрајноста на батериите, што исто така бара време. Ако се воведе систем на надополнување на два или повеќе сетови на батерии, така што едниот сет е во употреба, а другите се полнат, возилото ќе може да го продолжи своето дејство со краток прекин. Системот првично ќе биде наменет за туристичките и рекреативни кајчиња во Охрид, каде што своите мотори на внатрешно согорување ќе бидат заменети или надополнети со електричен погон, а притоа опслужени со батерии според потребите без да има чекање за полнење. Втората цел е изработка на интерно развиен електричен погон, што покрај понудата на познати производители, ќе се нуди на крајниот корисник.

Кога започна проектот и во која фаза на развојот е во моментот?

Идејата за овој проект преставува комбинација од претходно искуство во изработка на електрично возило – електричен картинг, анализа на ситуацијата со пловната флота во Охрид, како и анализа на глобалните пазарните можности на ново настанатата индустрија за конверзија на возила во електрични. Со поддршка од ФИТР, преку повикот Стартапувај 3, почнавме како тим и преминавме во стартап.

Засега оваа индустрија е со доминантен сегмент на DIY (Do It Yourself- направи сам), особено во делот на спортско-рекреативни возила како што се скирол, скутери, двоседи, SUP-даски, windsurf даски  и особено e-foil даски. Се забележува продор и во индустријата на чамци, глисери и хидро-глисери. Засега тоа е на ниво на додатоци за самостојни конверзии и мал дел со целосни производи, но со скапа понуда. Односот на цената со концепт Направи-Сам и готов производ е помеѓу 6 и 10 пати со што создава големи пазарни можности. Од друга страна, пазарот поточно потенцијалите на пазарот постојат соодветно на прифатеноста и побарувачката од клиентите. Општествената и социјалната свесност за подобноста од електрификација е на завидно ниво, но сепак тоа не е доволно да ја зголеми прифатеноста. Тука е и целта на овој проект, создавање на свесност за прифаќање преку систем кој ќе го подржи тоа. Спомнатата индустрија има свои предизвици, но најголем е напојувањето, поточно батериите.

Претходната сезона (лето 2023) направивме и тестиравме конверзија на обична surf даска и чамец на сопствено развиен електричен погон со команди кои ќе се користат за презентација, за изнајмување и подоцна како производ за интернационален пазар. Истиот развиен електричен погон, ќе се понудува како адаптер –погон за SUP даски за веслање, кои во последните години имаат голем наплив на пазарот.

Имавме чест електричниот чамец да го презентираме на висока дипломатска делегација од Р. Германија во август 2023, на кратка рута по Охридското езеро.

Иван Спасески

Иван Спасески

Објаснете ни како треба да изгледа едно вакво пловило?

Симплифицирано, кај секое пловило погонот е составен од пропулзија и извор на енергија. Ако за пример ги земеме чамците, пропулзијата е од погонски елемент мотори со внатрешно согорување приклучен на механизам со елиса или турбина, додека изворот на енергија е од горивото кое е сместено во резервоарот. Сличен систем е кај електричниот погон, каде пропулзијата е електромотор со елиса или турбина. Може да е директно поврзан на оската на електромотор или индиректно преку преносен механизам. Изворот на енергија е од батерии кои се контролираат преку соодветен електричен уред.

Нашиот систем е сличен со тоа што преправивме еден мотор со внатрешно согорување за кајче, познатата „пента“ или Томос пет-ка. Го извадивме моторот и на истата рамка ги сместивме командите, контролерот и електромоторот со елисата. Притоа батериите беа сместени во посебен контејнер со специјални приклучоци. Целта ваквата пренамена, освен поедноставена припрема, беше да влијаеме на демографскиот менталитет за прифаќање на ваквата технологија и предностите кои ги носи со себе.

Како треба да функционира целиот систем, колку и каква инфраструктура е потребна да се направи?

Нашата идеја е воведување и промоција на електрични пловни возила преку циркуларен систем на полнење на батериските системи во комбинација со фотоволтаици и регуларно напојување. Да, за тоа треба инфраструктура од полначи, стратегиски поставени на одредени места на Охридското крајбрежје и достап на електрична мрежа до нив. Тоа пред се го гледаме како остварување на стратегиска соработка со Општина Охрид, како еден вид на јавно приватно партнерство. Дополнително, како поддршка, се планира и мобилен ФВ полнач во обликот на подвижно кафуле поставено на самоносечки трицикл шанк кој би циркулирал на охридска ривиера. Имаме изградено демо станица со капацитет од 3kW за презентација и тестирање на нашите системи, а наскоро и мобилниот полнач ќе биде готов.

Кои се целите кои сакате да ги постигнете со оваа иновација? Дали само еколошки или има и економски предности?

Како инженери и двајцата не погоди ситуацијата со издувните гасови, а и севкупно состојбата на водите во Охридското езеро. Ако се има предвид, дека издувните гасови на моторите на кајчиња доминатно се испуштаат директно во водата на езерото, на тоа ако се додаде дека многу од нив се двотактни мотори со внатрешно согорување, се соочуваме со сериозно загадување. Тоа беше иницијалниот мотив, да смениме нешто околу тоа.

Иако има елемент на промоција и подобрување на прифаќање на еколошки решенија од популацијата, секако дека гледаме економски предности.  Претходно спомнавме дека целта ни е воведување на наши решенија кои за сега се со фокус кон рекреативни пловни возила.

Кои се предизвиците со кои се соочувате во постигнувањето на целта и реализацијата на овие пловила?

Имаше доста предизвици, како технички, така и со поддршката од ФИТР. Најголем проблем беше достапот до квалитетни батериски системи, со кои можеме да гарантираме одредени пловни карактеристики на системите кои ги нудиме. Веќе имаме остварено сериозни деловни контакти со неколку производители, соодветно ќе може да градиме посигурни производствени капацитети. Од друга страна увидовме и нови потенцијали за насоки на развој.

Работите на електрифицирана суп даска. Кажете ни до каде е развојот?

СУП даската, поточно адаптерот со пропулзија е веќе готов и ова лето ќе биде достапен на Охридско езеро. Веќе разгледуваме локална соработка со фирма која нуди СУП услуги. Најпрвин тие ќе може да ги тестираат и соодветно да ги воведат како дел од нивната понуда. Минатата година ги финализиравме сите елементи, а тест СУП и тест сурф даска беа пробани на езерски и морски води. За сега имаме, околу 4 до 4,5 часа електрична пропулзија, а ова лето планираме да го зголемиме тој капацитет за 50%.

Дали размислувате или работите на комерцијализација на електричните пловила? Колку тоа е изводливо во македонски услови?

Уште на самиот почеток имавме намера за комерцијализација, секако како што ги развивавме и добиените искуства ни дадоа јасни насоки за тоа што да развиваме. Покрај претходно кажаното предизвици имало и ќе има, од досегашно искуство убедени сме дека има услови и капацитети за производство во Македонија. Како и кај другите индустрии, човечки и финансиски ресурси се најголемите предизвици.

Кои ви се таргет-пазарите?

Како наша целна група ги сметаме сите спортско-рекреативни корисници на пловни објекти (сурфери, кајакари, суп-корисници), Регистрираните лица кои вршат туристички превоз со чамец, и сите сопственици на чамци. Може да издвоиме тука, не само на Охридско Езеро, целиме да се прошириме и на другите водни површини кои располагаат со некаков вид на превоз или рекреација со пловни објекти во нашата држава. Имаме направено иницијални контакти со фирми од Швајцарија и Италија. Но, прво да се „докажеме“ на домашен терен.

Какви се вашите планови за во иднина?

Првична цел е да го „зазелениме“ Охридското езеро со сите уреди и производи кои ги планираме и да продолжиме глобално. Понатака, имаме намера да развиеме нов модел на даска со хидро крила (e-foil) и негова варијација како нов вид рекреативно пловило.

Веста и текстот се превземени од порталот Inovativnost.mk .

R.M.
technology

Monument of the Future

On Friday, May 24th, Sefidanis launched his latest innovation titled “Monument of the Future”. The futuristic three-meter smart totem was displayed in the atrium of the University St. Paul the Apostle, where numerous visitors from the country and abroad had the opportunity to get acquainted with the unique installation. In a black glass prism that symbolizes the space-time continuum, a cosmonaut is trapped in the natural dimensions of a human being, which represents a traveler from the future and with the help of artificial intelligence can make predictions in order to warn us about the challenges of tomorrow. The user interface patented by Sefidanis enables direct communication with the hybrid through speech synthesis and recognition, as well reflects the entire environment in the virtual scene through numerous sensors installed on the smart monument. 

On the occasion of the national holiday, the astronaut from the future on a holographic parchment brought the Glagolitic script of the Holy Brothers Cyril and Methodius, as a hope that modern information technologies can preserve and transmit to next generations our cultural and spiritual heritage.

The project was supported by FITR, the Innovation and Technological Development Fund within the call “Startup-5”, and it was implemented by the team at Sefidanis Research and Development from Ohrid, whose founder and manager is Prof. Dr. Anis Sefidanis from the Faculty of Machine Intelligence and Robotics at our university.

This article originally appeared on UIST.

Source: University of Information Science and Technology “St. Paul the Apostle” – Ohrid

R.M.
technology

Охрид го доби споменикот на иднината

24ти мај е Денот на Светите браќа Кирил и Методиј – ден посветен на браќата мисионери кои ја создале глаголицата, а го ширеле и христијанството и писменоста меѓу словенските народи.

На 24ти мај оваа година на Универзитетот за информатика “Св. Апостол Павле” во Охрид, друштвото за истражување и развој Сефиданис го презентираше својот најнов изум – виртуелен астронаут на холографски пергамент од иднината ја донесе Глаголицата на Светите браќа Кирил и Методиј по повод празникот, како надеж дека современите технологии можат да го конзервираат и пренесат во вечноста нашето културно и духовно богатство.

Три метарскиот паметен тотем со футуристички изглед беше изложен во атриумот на Универзитетот „Св. Апостол Павле“ во Охрид, каде бројни посетители од земјата и странство имаа можност да се запознаат со уникатната инсталација.

– Во црна стаклена призма која го симболизира просторно-временскиот континуум, заробен е космонаут во природни димензии на човек, кој претставува патник од иднината и кој со помош на вештачка интелигенција може да дава предвидувања со цел да го предупреди човештвото за предизвиците кои нѐ очекуваат, вели Проф. д-р Анис Сефиданис за OhridPress.

Патентираниот кориснички интерфејс на Сефиданис, покрај што овозможува непосредна комуникација со хибридот преку синтеза и препознавање на човечки говор, исто така во рамки на виртуелната сцена ја рефлектира и целата околина во која се наоѓа со помош на бројните сензори кои се инсталирани на паметниот споменик.

По повод празникот, космонаутот на холографски пергамент од иднината ја донесе Глаголицата на Светите браќа Кирил и Методиј, како надеж дека современите технологии можат да го конзервираат и пренесат во вечноста нашето културно и духовно богатство.

Како Споменикот на иднината со вештачка интелигенција ќе го зачувува културното наследство?

Според извештајот на Обединетите Нации, на 15-ти ноември годинава светската популација достигна 8 милијарди луѓе. Воедно, мобилноста на граѓаните на планетата достига историски максимум, а туризмот е индустрија со забрзан раст на прво место.

Од друга страна, четвртата индустриска револуција чиј предводник е вештачката интелигенција, носи најголем број предизвици за заштита на локалното културно наслество. Целта на паметниот споменик е трајно да се зачува културното наследство, тргнувајќи од дијалектите, обичаите, преданијата, уметноста и друго.

Виртуелните аватари со помош на современите методи на вештачка интелигенција, ќе се претставуваат во паметниот споменик преку интерактивна слика и говор, со што ќе можат ефективно и ефикасно да го продолжат векот на дијалектите, а оттаму и јазиците кои се во изумирање, како и останатите посебности на локалната заедница.

Виртуелната тродимензионална сцена која ќе има потенцијал со помош на проширена реалност да претставува историски или пак имагинарен лик, кој ќе биде мост помеѓу минатото и сегашноста на плоштадите од паметните градови на иднината.

Локалните жители, туристите и сите други посетители, ќе можат да го користат паметниот споменик за да ја спознаат историјата на градот, да добијат важни информации за ориентација, навигација, како и економски потенцијал за соработка со занаетчиите, малите и други локални претпријатија.

Споменикот e изработен од цврсти материјали отпорни на надворешни услови во сите четири сезони. Формата претставува спој на три експоненцијални патеки, кои се спојуваат на врвот. Архитектурата на споменикот симболизира едноштво и трансценденција на човековата свест, како и кохезија со вештачката интелигенција. Интеракцијата e овозможена на многу светски јазици, 24 часа во текот на денот.

Што сѐ нуди овој споменик на иднината?

Споменикот на иднината на Сефиданис, нуди интеракција од 360° каде што корисници можат да пристапат од различни страни. Вештачката интелегенција со помош на податоците добиени од сензорите на паметниот споменик ја прилагодуваат сцената во која се наоѓа интерактивен аватар, односно патник од иднината во форма на астронаут со природна човечка големина.

На виртуелната сцена постојат рефлективни материјали кои ке го отсликуваат надворешниот амбиент во реално време со што ке се креира хибридна реалност.

Во отсуство на корисник аватарот прикажува демо содржини и има за цел да го улови вниманието на случајните минувачи. Системот има капацитет да препознава говор на сите светски јазици и исто така да одговара на повеќе различни јазици. 

Технолошките изуми од ваков тип треба да бидат првите никулци на паметните градови во регионот и светот, со тоа што ќе преставуваат станици за агрегирање на податоци за градот, културата и моделите на однесување на луѓето кои живеат во него или го посетуваат. Бидејќи суштината на ВИ е да предвидува, платформата на паметниот споменик ќе има за задача да дава прогноза за идните настани.


Проектот беше поддржан од Фондот за иновации и технолошки развој во рамки на повикот „Стартапувај-5”, а истиот го реализираше тимот на Друштвото за истражување и развој Сефиданис од Охрид, чиј основач и управител е Проф. д-р Анис Сефиданис од Факултетот за машинска интелигенција и роботика при Универзитетот “Св. Апостол Павле” во Охрид

Ова е само продолжение на активностите за спојување на древниот Охрид и новото време на „Сефиданис“. Во август 2022 година, на плоштадот на уметноста „Долна Порта“ во центарот на Охрид, беше промовиран дигитален паметен споменик кој ги вкрстува вештачката интелигенција и виртуелната реалност во уникатно футуристичко искуство за граѓаните и посетителите на Охрид. Воскреснувањето на Григор Прличев преку алхемијата на најновите технологии е дело на проф. д-р Анис Сефиданис и Друштвото за истражување и развој „Сефиданис“ од Охрид и ни овозможи синхроно да ги спознаеме културата и технологијата, минатото и иднината, во непосредна интеракција со дигиталната свест на Вториот Хомер. Станува збор за најсовремен производ кој е дел од новата Digital Humanities парадигма за новите, „паметни“ градови на иднината.

Веста и текстот се делумно превземени од порталот It.mk и ohridpress.com.mk .

R.M.
general

Уште еден триумфален Longest Pitch Marathon во Скопје

Овогодинешната мисија што ги поврзува домашните стартапи со инвеститори и експерти од целиот свет ги надмина нашите очекувања и истата е прогласена за повеќе од успешна.

Скопје, во саботата на 11-ти мај во DoubleTree by Hilton, беше домаќин на над 280 гости кои беа дел од настанот што овозможува неспоредливи можности за раст, соработка и успех. Над 55 стартапи и нешто повеќе од 200 гости ја искористија можноста да се запознаат и започнат разговор со еминентни инвеститори како Dennis Farcinsen LethVuk LauMarius GheneaDavor SakacJonie Oostven и Silvia Lupu меѓу останатите.

Покрај дедицираните термини за директен разговор со сите инвеститори, присутните имаа можност да бидат дел од конференциите и панел дискусиите наменети за стартапи како „То Raise or Not to Raise“ во која различните профили на спикери ги објаснија нивните гледишта за предностите и предизвиците при инвестирање; „Pitching Red Flags“ дискусијата која ги обелодени деталите што ги одвраќаат инвеститорите од инвестирање во еден стартап како и работилница наменета за жени-претприемачи предводена од Liora Bet-halachmi на тема „Details do matter“.

Во втората половина на настанот се одржа **„What if…? “**конференција надополнета со работилница и предводена од Matthew Murrie, експерт и креатор на концептот на размислување на љубопитност, во која Timmy Ghiurau, иновациски лидер во Volvo Cars, ги презентираше неговите ставови на тема „What if AI/Robots don’t take over?“, Мартина Димоска го презентираше нејзиното мислење на тема „What if the next Silicon Valley is space?“ и Teddy Pejoski одговараше на прашањето „What if living to 200 became the new normal?“

Завршните презентации на настанот беа предводени од  Roman Khaves, основачот на RIZZ – #1 апликација за online dating, кој сподели корисни совети од прва рака како да се разработи стартапот и да се придобијат првите корисници, потоа Silvia Lupu која пренесе корисни совети како успешно да се продаде еден стартап на инвеститори и на крај Timmy Ghiurai кој објасни како AI ќе влијае на сите индустрии во иднина.

Динамичната и возбудлива атмосфера беше воодушевувачка глетка во просторијата каде се одржуваа директните средби помеѓу инвеститорите и стартапите, како и на „Startup Alley“-то каде стартапите ги пречекуваа инвестиорите и одговараа на нивните прашања.

Longest Pitch Marathon 2024 беше вистинско освежување за македонската стартап заедница. Позитивните искуства и пофалните коментари што ни пристигнуваат од гостите, инвеститорите и стартапите и уште една мотивација, одговорност и обврска да продолжиме со нашата мисија и со заеднички сили и иницијативи да ги пронајдеме сите македонските еднорози, а веќе сме сигурни дека ги има!

Настанот беше со задоволство поддржан и од Стартап Охрид(првата формална организација за подршка на стартап и високотехнолошки компании во Охрид) со присуство на тимот OptiMenu.co кој како неодамнешен учесник на Стартап Викенд Охрид 2024 имаше можност да ја презентира својата идеја и продукт пред инвеститорите присутни на настанот.

Веста и текстот се делумно превземени од порталот Inovativnost.mk .

Во прилог неколку фотографии од настанот:

R.M.
general

Светски инвеститори со интерес за македонските стартапи

Можностите за инвестиција стануваат се подостапни за македонските стартап компании на кои им е неопходно финансирање за развој на производ или услуга која може брзо да се скалира и да генерира висок раст за краток временски период.

Една од најпопуларните алатки за привлекување инвестиции е преку одржување на т.н. pitch, односно кратка презентација на бизнис идејата која ја оценуваат заинтересираните инвеститори.

Неодмна во Скопје се одржа најдолгиот „pitch“ маратон, на кој се претставија над 50 стартапи.

„LongestPitchMarathon 2024 беше вистинско освежување за македонската стартап заедница. Над 55 стартапи и нешто повеќе од 200 гости ја искористија можноста да се запознаат и започнат разговор со еминентни инвеститори“, вели Сања Митровска која го организираше настанот.

Стартапите имаат можност за директен разговор со сите инвеститори, а истовремено и тие кои се заинтересирани да вложат капитал во брзорастечки компании добиваат знаење и искуство од успешни инвестори кои ги откриваат специфичните предности и предизвици за инвестирање во еден стартап.

„Позитивните искуства и пофалните коментари што ни пристигнуваат од гостите, инвеститорите и стартапите е уште една мотивација, одговорност и обврска да продолжиме со нашата мисија и со заеднички сили и иницијативи да ги пронајдеме сите македонските еднорози, а веќе сме сигурни дека ги има“, смета Митровска.

Еднорозите се стартапи кои достигнуваат пазарна вредност од над 1 милијарда евра. Ваков вид на компании веќе се пробија во нашето непосредно опкружување, и сега се прават напори да се појави и првиот македонски „еднорог“.

„Динамичната и возбудлива атмосфера беше воодушевувачка глетка во просторијата каде се одржуваа директните средби помеѓу инвеститорите и стартапите, како и на „Startup Alley“ каде стартапите ги пречекуваа инвестиорите и одговараа на нивните прашања“, потенцира Митровска, со високи очекувања за лансирање на некој од стартапите на глобално ниво.

Веста и текстот се делумно превземени од порталот Faktor.mk .

R.M.
entrepreneurship

Како си поминавме на второто издание на Стартап Викенд Охрид 2024

Успешно реализирано уште едно издание на Стартап Викенд Охрид 2024 кое се одржа од 26ти до 28ми април во организација на Стартап Македонија во соработка со Универзитетот за информатички науки и технологии “Св. Апостол Павле” и Стартап Охрид (стартап заедницата во Охрид)

Во рамки на истиот беа презентирани околу 20 идеи од страна на младите професионалци пред менторите и останатите учесници на настанот, по што следеше гласањето за најдобри идеи и изнаоѓање на нивни бизнис решенија. Работеа десет тима на исто толку идеи. На вториот ден од настанот беа одржани работилници и менторска експертиза од страна на менторите, додека третиот ден, со помош на менторите се доработуваа бизнис решенијата и тимовите се подготвуваа за финалните презентации пред стручнoто жири.

Првото место на Стартап Викенд Охрид го освои тимот Tail, составен од тројца учесници Кирил Младеновски, Петар Прентовиќ и Андреј Ангеловски кои изработија бизнис решение All-in one pet-care & pet-management platform за сите оние кои што имаат домашно милениче и им е потребна асистенција околу негувањето на истото.

Прентовиќ како дел од победничкиот тим Tail упати благодарност до сите учесници на овој настан затоа за поддршката во подготовката на целиот концепт за нанивната идеја.

“..Би сакал да им се заблагодарам и на организаторите, менторите и судиите кои што во овие 54 часа одиграа преголема улога во нашите одлуки кои што ги донесовме за да претвориме во идејата. Одлучивме да одиме со сосема нов концепт од идејата што првично ја имавме. Успешно го креиравме нашиот прототип и добивме позитивни мислења од страна на судиите, рече Прентовиќ“.

Второто место го освои тимот на Strela, составен од четирите члена: Марија Миноска, Андреј Богатиноски, Сергеј Богатиноски и Анастасија Попоска со бизнис решение кое што им помага на малите бизниси и крајните потрошувачи во процесот на испорака на пратки. Strela би била компанија помеѓу поштата и продавачот, нудејќи им поевтини цени, броеви за следење и поедноставно доставувачко искуство.

Третото место замина во рацете на тимот Thrifty, составен од Един Хасангиќ, Стефан Анџеловиќ, Андреј Гавриловиќ, Виктор Китанов, Аниса Плакај и Мустафа Севим за бизнис решение кое претставува онлајн маркет за second-hand облека за бебиња и деца.

“...Имам позадина и искуство со UX/UI дизајн и Front-End Development и стручно образование од областа на информатика. Голем дел од искуството ми е базирано и на интернационалните проекти и пракси, кои покрај меки вештини и усовршување на техничките знаења, ме поттикнаа да завршам и дополнителни курсеви за дигитален маркетинг и бренд дизајн, а досегашните знаења и вештини се обидувам да ги пренесам преку менторства на проекти и држење часови. Упорноста, интегритетот и преземањето голема одговорност уште пред да се биде спремен за тоа се вредности што најмногу ги ценам, а области кои што најмногу ме интересираат се бизнис и технологија. Познавајќи ги моите интереси и карактер, сфатив дека стартап светот е вистинската работна средина за мене и мило ми е што Стартап Викенд Охрид ми го овозможи првото вакво искуство, вели Елена Петковска, учесник на Стартап Викенд Охрид 2024 и дел од тимот на Omnilyst.co. “

Бизнис идејата на која што работеле е Omnilyst.co која всушност е All-in-one платформа за креирање и менаџирање содржини за социјалните мрежи.

“...Анализирајќи го проблемот на контент креаторите каде повеќе од половина од нив се согласуваат дека процесот на креирање уникатни постови за кратко време е премногу стресен и тешко одржлив на долгорочен период, креиравме решение кое за почеток ќе нуди 3 главни алатки: генерирање персонализирани содржини со AI, автоматизација на распоред и следење на перформанси на постовите.“

Дел од тимот на Omnilyst се и Милена Петковска, Ана Апостоловска и Павел Тасков, а Петковска посочува дека е горда што формирале сплотен и посветен тим, полн со конструктивни критики и најбитно, со смисла за хумор и покрај сет сериозност која ја бара работата.

“...Атмосферата и одличната организација на настанот ни овозможија услови максимално да се посветиме на развој на идејата, а советите и поддршката кои што менторите несебично ги дадоа, ни беа од голема помош. Дополнително, една од најголемите вредности која што ја дава Стартап Викенд е изложеноста кон многу информации, менторства, искуство и нови перспективи во само три дена на едно место, за кои што инаку, потребно е многу подолг период да се стекнат. Секако, овие три дена не би имале смисла доколку не овозможат поддршка и поттик учесниците понатаму да продолжат со развој на своите идеи. Со учеството на Стартап Викенд Охрид дефинитивно го добивме тоа и веќе се спремаме за следниот настан каде што ќе го претставиме прототипот за нашиот стартап Omnilyst, спремни за сите наредни предизвици кои доаѓаат со истото, додава Петковска.“

Чест и задоволство ми беше да бидам дел од организацискиот тим на Стартап Викенд Охрид 2024, вели Јаков Јованоски, член на организацискиот тим на Стартап Викенд Охрид 2024.

“...Како домаќин во Охрид имав три цели за овој настан: да нема некој гладен, сите учесници и ментори да се насмеани и да излезат 5 иновативни стартапи кои ќе влезат во екосистемот за понатамошна работа на нив. Организирањето на ваков тип на настани е од голема важност за економскиот просперитет и зголемување на вработеност кај младите кое позитивно влијае врз масовоното иселување на истите. Ние од Стартап Македонија ќе продолжиме да им креираме можности за влез во стартап светот на сите заинтересирани професионалци, додава Јованоски.“

Ова беше мојот 50-ти стартап викенд и втор во Македонија како фасилитатор, вели Симеоне Демалас, фасилитатор на Стартап Викенд Охрид 2024, посочувајќи дека Стартап Викенд како иницијатива е дел од глобалниот екосистем каде луѓето можат да научат да бидат претприемачи.

“...Да се биде претприемач е нешто што може да биде променливо за начинот на размислување на една личност и може да го промени буквално нивниот живот. За време на 54-те часа на настанот, луѓето учат како да градат компанија и да ги испробаат врвовите и падовите на создавање компанија без да ризикуваат ништо, истакна Демалас.“

Некои победија, некои најдоа нови работни места, а други пак создадоа нови конекции. Но, едно е сигурно: Сите добија нешто плус во своите професионални кариери, посочуваат организаторите.

Настанот беше со задоволство поддржан и од Стартап Охрид, првата формална организација за подршка на стартап и високотехнолошки компании во Охрид! Со задоволство ве очекуваме да ни се придужите во организација на следниот настан на следниот линк1 и линк2.Во меѓувреме за нови настани и вести пратете не на нашиот Startup Ohrid Facebook и Instagram профил.

Во прилог неколку фотографии кои ја доловуваат атмосферата на настанот:

Веста и текстот се делумно превземени од порталот OhridNews.

R.M

Follow us on social media !

We gather and empower our community online, as well as offline. Join us in lectures, workshops, and meetups we are organizing!

Volunteer

Become a part of our volunteer team and invest your skills in building this positive story and developing our entire community.

READ MORE

General

READ MORE

Technology

READ MORE

Entrepreneurship

READ MORE

Design

READ MORE

Digital Nomads

READ MORE